Tìm kiếm: Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

驱魔传人:我的僵尸男友Thể loại: Kinh dị, hiện đại, nam thâm tình, hàiConvert + Edit: lamnguyetminhSố chương: 500cSở Niệm là người thừa kế